Domain Name คืออะไร

post Image

ปรับขนาดตัวอักษร
โหมดถนอมสายตา

โดเมนเนมคืออะไร โดเมนเนมภาษาอังกฤษเขียนว่า "Domain Name" โดเมนเนม ความหมายโดยทั่วๆไป หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรือ อีเมล์แอดเดรส) ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่ายทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป ยังรวมไปถึงผู้ดูแลระบบ Domain Name Server ที่สามารถ แก้ไขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของชื่อโดเมนเนม (Domain Name) นั้นๆ ได้ทันที โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรสผู้ใช้ไม่จำเป็นต้อง รับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

ประเภทของ Domain Name แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน 2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ โดเมนเนม 2 ระดับ จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน เช่น www.dotregis.com ประเภทของโดเมน คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้ .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ ธุรกิจการค้า .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ .net คือ องค์กรใด หรือบริษัทใด ที่ทำงานเกี่ยวกับ เกตเวย์ (Gateway) หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network) .edu คือ สถาบันการศึกษา .gov คือ องค์กรของรัฐบาล .mil คือ องค์กรทางทหาร .info คือ เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเป็นหลัก .biz คือ เว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า .name คือ เว็บไซต์ครอบครัว บุคคล .mobi คือ เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือ .tel คือ เว็บไซต์การสื่อสาร .travel คือ เว็บไซต์การท่องเที่ยว โรงแรม ทัวร์ * ทั้งนี้ เป็นเพียงหมวดหมู่ในการสื่อสารให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น โดเมนเนม 3 ระดับ จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น www.cu.ac.th, www.nectec.or.th, www.google.co.th ประเภทขององค์กรที่พบบ่อย คือ .co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ .ac คือ สถาบันการศึกษา .go คือ องค์กรของรัฐบาล .net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร ตัวย่อของประเทศที่ตั้งขององค์กร .th คือ ประเทศไทย .au คือ ประเทศออสเตรเลีย .cn คือ ประเทศจีน .de คือ ประเทศเยอรมัน .jp คือ ประเทศญี่ปุ่น .uk คือ ประเทศอังกฤษ .us คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา .vn คือ ประเทศเวียดนาม

 

Top View

xclose