ประโยชน์ของธุรกิจที่มีเว็บไซต์

post Image

  1. ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลก  
  2. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย ให้กับองค์กร บริษัท และธุรกิจต่างๆ  
  3. เปิดฐานลูกค้าให้ขยายกว้างขึ้น
  4. การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google.co.th ก็ช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักมากขึ้นเช่น