คนเลี้ยงไก่คนแรก

นิทานสอนใจ

คนเลี้ยงไก่คนแรก ทุกเช้าจะเอาตะกร้าเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
แล้วก็เก็บ “ขี้ไก่” ใส่ตะกร้ากลับบ้าน!!   แล้วทิ้งไข่ไก่ให้เน่าไว้ใน
โรงเรือน   เมื่อเขาเอาขี้ไก่กลับถึงบ้าน ทั้งบ้านก็เหม็นหึ่ง ไปด้วย
กลิ่นขึ้ไก่ !!! คนทั้งบ้านต้องทนกับกลิ่นเหม็น !!!

คนเลี้ยงไก่คนที่ 2 เอาตะกร้าเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงไก่   เก็บไข่
ไก่ใส่ตะกร้าเอากลับบ้าน  เขาเอาไข่ไก่ลงเจียว กลิ่นหอมอบอวล
ไปทั่วบ้าน  คนทั้งบ้านได้กินไข่เจียวแสนอร่อย ไข่ไก่ที่เหลือเขา
ก็เอาไปขาย  แล้วได้เงินมาใช้จ่ายในบ้าน   ทุกคนในบ้านมีความ
สุขมาก

แล้วในชีวิตของเราล่ะ เป็นพวกไหนเป็นคนเก็บ “ไข่ไก่ ” หรือเก็บ
”ขี้ไก่” ถ้าเราเป็นคนเก็บ “ขี้ไก่”ก็จะเป็นคนที่เฝ้าแต่เก็บเรื่องร้ายๆ 
แย่ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไว้ในหัวของเรา   และมีความทุกข์ตลอด
เวลาที่คิดถึงมัน!!!  แต่ถ้าเราเป็นคนที่เก็บ”ไข่ไก่” เราจดจำสิ่งที่
ดีๆ ที่เกิดในชีวิตของเราและมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงมัน!!

คนเราส่วนใหญ่ชอบเป็นคนเก็บ “ขี้ไก่”เราถึงต้องเป็นทุกข์ตลอด
เวลา เรื่องความเสียใจ ความผิดพลาด ความเจ็บใจฯลฯ มักจะติด
อยู่ในใจของเรานานเท่านาน ถ้าเราอยากมีความสุขในชีวิต เลือก
เก็บ”ไข่ไก่” กับชีวิต    จงทิ้ง “ขี้ไก่” ไปเถอะ  ชีวิตของเราจะได้มี
ความสุขซักที

ขอบคุณนิทานดีๆจากคุณ Kitti Tantharak
ภาพ : http://xn--12ccna3g8bebt2fseua9iew8bb5ecm.blogspot.com/
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป