ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound อย่างไร ?

Inbound Logistics

แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ Inbound Logistics หมายถึง การบริหารสินค้าขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ (Raw Material) , บรรจุภัณฑ์ (Packing Material), สินค้าสำเร็จรูป ( Finish Good) หรือแม้กระทั้งการให้บริการ (Services)

Outbound Logistics

 

ส่วน Outbound Logistics ก็จะเป็นการบริหารงานในทางตรงกันข้ามกับ Inbound เนื่องจาก Outbound Logistics เป็นการจัดการฝั่งขาออก ซึ่งได้แก่ การบริหารสินค้าสำเร็จรูป (Finish Good) และการบริการ

“ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คือจะมี คลังสินค้า (Management System ) เข้ามาเป็นตัวกลางช่วยทั้งด้านขาเข้าและขาออก
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป

Exclusive