นิทาน..........คนโง่

นิทาน..........คนโง่

เด็กหนุ่มคนหนึ่ง มีนิสัยรั้น ชอบอวดเก่ง เห็นใครทำอะไร
เขาก็ทำตามได้   และคิดว่าตนเองทำได้ดีกว่าผู้อื่นเสมอ 
วันหนึ่งเด็กหนุ่มเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำ พลันสายตาเหลือบ
เห็นผู้เฒ่าสองท่านกำลังนั่งตกปลา      แต่ละท่านเต็มไป
ด้วยมาดเคร่งขรึมแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ชำนาญการ
ตกปลาเป็นอย่างยิ่ง   เพียงแค่ผู้เฒ่ากระตุกคันเบ็ด   ก็ได้
ปลาทุกครั้ง

ทันใดนั้น  ผู้เฒ่าท่านหนึ่งลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว  พริบตานั้น
เอง ผู้เฒ่าท่านนี้กระโดดไปบนผิวน้ำทีละก้าว…ที่ละก้าว 
จนไปถึงฝั่งตรงข้าม เพื่อหยิเหยื่อปลา  แล้วกระโดดที่ละ
ก้าวกลับมาที่เดิมและในเวลาต่อมาไม่นานนักท่านผู้เฒ่า
ท่านที่สอง  ได้ลุกขึ้น พร้อมกระโดดที่ละก้าว….ทีละก้าว
ข้ามไปฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ำเหมือนผู้เฒ่าคนแรก  นำ
ปลาที่เพิ่งตกได้ใส่ข้อง แล้วกระโดดกลับมานั่งที่เดิม

เด็กหนุ่มถึงกลับตะลึง   ไม่คาดฝันว่า  ผู้เฒ่าทั้งสองจะสา
มารถเดินบนผิวน้ำได้เหมือนมีวิชาตัวเบา เด็กหนุ่มเห็นดัง
นั้น  ด้วยความอวดเก่งไม่คิดหน้าคิดหลัง จึงลองกระโดด
เหมือนผู้เฒ่าบ้าง      แต่เขากลับจมดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำทันที 
สองผู้เฒ่าได้ช่วยเหลือเด็กหนุ่มจนขึ้นฝั่งได้แล้ว    ท่านผู้
เฒ่าท่านหนึ่งมองเด็กหนุ่มด้วย ความสมเพช แล้วจึงบอก
ว่า 

“เจ้าเด็กโง่… พวกเรานั่งตกปลาที่นี่มานานนับสิบปี   เรารู้
ดีว่า  ที่แม่น้ำนี้ตรงไหนมีตอไม้ให้เราเหยียบได้บ้าง   เราก็
เลยกระโดดข้ามไปได้เหมือนมีวิชาตัวเบาสามารถเหยียบ
บนผิวน้ำได้   เจ้าเด็กโง่เจ้ายังไม่รู้อะไร  เจ้าจะทำตามได้
อย่างไร เจ้าเด็กโง่” 
ก่อนเด็กหนุ่มจะได้รู้เคล็ดลับของผู้เฒ่า  เล่นเอาเขาเกือบ
จมน้ำตาย

นิทานเรื่องนี้สอนว่า  การที่จะทำอะไรให้ประสพผลสำเร็จ 
เราต้องศึกษาให้ถ่องแท้ว่าผู้ที่เขาประสบความสำเร็จ เขา
มีเคล็ดลับอะไร มีประสบการณ์มาอย่างไร   อย่าตัดสินว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่าย  เหมือนอย่างที่เราเห็น    เพราะมัน
สามารถทำให้เราจมน้ำตายได้

ที่มา : http://blog.rmutp.ac.th/sukumal.w/2011/10/19/ 
ภาพ : http://siamfishing.com/m/board/m.view.php?list=&tid=634487&onlyuserid=34653&begin=75
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป

Exclusive