10 ข้อคิดจากขุนเขา: ด้านความมั่งคั่ง

1. ไม่มีใครแก่เกินไป ที่จะ "เรียน"
และไม่มีใครเด็กเกินไป ที่จะ "รวย"

2. อย่าเสียดายถ้าต้องใช้เงินเพื่อเพิ่มพูน 
"ความฉลาด"
เพราะการต้องจ่าย "ค่าโง่" ทีหลังนั้น 
จะแพงกว่าเสมอ...

3. ถ้าอยากมีรายได้เพิ่ม
คุณภาพของตัวเองต้องเพิ่ม
ถ้าคุณภาพของเรายังเท่าเดิม
รายได้เพิ่มยากแน่นอน!

4. ความสามารถและศิลปะในการ “ให้” 
จะเป็นตัวกำหนดปริมาณเงินที่ “หลั่งไหล” เข้าหาคุณ

5. ยาจกมักจะใช้เงินที่ตัวเอง “แทบไม่มี”
ไปซื้อสิ่งที่ชีวิตตัวเอง “แทบไม่ได้ต้องการ”

6. หากเราใช้เงิน "ดึงดูด" คน
เราก็จะได้คนที่เข้ามา "ดูดเงิน" เรา

7. “ความรู้” จะถูกเปลี่ยนเป็น “ความรวย” 
ก็ต่อเมื่อความรู้นั้นสามารถนำไป “ช่วยคน” ได้

8. การ "มีเงินไม่พอ" แล้วไปกู้จนเป็นหนี้... 
อันนี้ไม่ผิด
แต่การ "มีความรู้เรื่องเงินไม่พอ" แล้วไปกู้จนเป็นหนี้... 
อันนี้ผิด!

9. จงหางานที่ตัวเองรักจริงๆให้เจอ
แล้วคุณจะใช้ชีวิตทุกวันราวกับว่า
"มีแต่คนมาจ้างให้คุณมีความสุข"

10. คนที่ล้มเหลวในการ “อดทน”
จะไม่มีวันประสบความสำเร็จในการ “อดออม”

(แถมให้อีกหนึ่งข้อ!)
11. "สตางค์มาก สติน้อย"
...ไม่นานสตางค์จะหมด
"สตางค์น้อย สติมาก"
...ไม่นานสตางค์จะเพิ่ม
ฉะนั้นเวลาขอพร อย่าลืมขอสติ 
...ให้มากกว่าสตางค์!

-ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร-

www.facebook.com/KhunkhaoWriter
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป