แคร์ให้ถูกคน

มีคนมากมาย ที่อยากได้ประโยชน์จากเรา

แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั่น ที่อยากให้ประโยชน์กับเรา

อยากให้เราได้ดี.....มีความสุข

มีกินมีใช้.......มีความสำเร็จในชีวิต

นี้ต่างหาก.....คือคนที่เราควรแคร์และต้องรักษาไว้ให้ดี

..................................................................................................

ความสำคัญมักสัมพันธ์กับผลประโยชน์....

ท่านต้องทำใจเพราะในชีวิตจริงท่านจะพบเจอคนแบบนี้มากมาย..ทั้งๆที่ท่านเคยให้ผลประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นมากมายมหาศาล...."ลืมผู้ให้เมื่อได้ดี"
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป