google drive

 ไดรฟ์  หรือ Google Drive คือโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ของทาง Google หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสาร  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านการใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Inter Explorer, Chrome, Firefox  และSafari ซึ่งจะทำให้การใช้งานของเอกสารมีความสะดวกมากขึ้น สามารถใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้เอกสารต่างๆเหล่านั้นมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น และยังสามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยบุคคลที่จะเข้ามาใช้งานต้องได้รับอนุญาตหรือคำเชิญจากเจ้าของเอกสารผ่าน ทางอีเมล์ และสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกัน ได้หลายครั้งและหลายคนพร้อมๆกัน  ซึ่งแต่จะทำให้เห็นว่า ใครกำลังพิมพ์อะไรอยู่ และสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานได้ ว่าคนไหนสามารถแก้ไขข้อมูล หรือ อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว และที่สำคัญสามารถรองรับประเภทไฟล์ได้หลายแบบ เช่น Document, Spreadsheets, Presentations, Drawings, Forms (แบบสอบถาม) เป็นต้น
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป

โพสต์ล่าสุด

google drive

google drive

โฆษณาแบบ Viral คืออะไร

โฆษณาแบบ Viral คืออะไร

10 นิสัยแห่งความโชคดี…ทำแล้วโชคดีแน่นอน!

10 นิสัยแห่งความโชคดี…ทำแล้วโชคดีแน่นอน!

Exclusive