ความแตกต่าง facebook profile กับ facebook page

Facebook  คือ  กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว  ในกลุ่มคนที่สมัครหรือยินยอมที่จะสังคมด้วย  จริงๆ  แล้ว  social  network  ไม่ได้มีแค่  facebook  อย่างเดียว  จริงๆ  ที่เราได้ยินมาก่อนหน้านี้  ก็ hi5 หรือ ฮิห้า  (อิอิ)  แล้วที่มาแรงอีกอย่างหนึ่ง  ก็เห็นจะเป็น  twitter  ซึ่งมีทั้งคนดัง  ดารา  และกลุ่มคนที่ให้กระแสความสนใจเป็นอย่างมาก  เพื่อไม่ให้เสียเวลา  ผู้เขียนขออธิบายในส่วนของ  facebook  พอสังเขป  สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ละกันนะคะ 

Facebook  profile

1.  เป็นหน้าข้อมูลส่วนตัวของบุคคล

2.  จะมีได้เพียงหนึ่งหน้าข้อมูลส่วนตัว หรือ profile

3.  สามารถเพิ่มเพื่อนหรือหาชื่อเพื่อนได้ หรือลูกเล่นเยอะกว่า facebook  page

Facebook  page

1.  เป็นหน้าข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หรือสร้างสำหรับธุรกิจ

2.  เราสามารถสร้างได้ทีเดียวหลายกลุ่ม หรือหลาย page

3.  ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้เอง  เพราะ Facebook page จะอยู่ภายใต้ Facebook  profle

        อาจจะมีข้อแตกต่างอีก  ที่สำคัญข้อดีของทั้งสอง  ก็คือ  “ฟรี”  ไม่เสียเงินแต่อย่างใด 
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป