ความเป็นมาของไพ่ยิปซี (ศาสตร์ทำนายดอมคอม)

ไพ่ยิปซีเป็นศาสตร์การพยากรณ์แขนงหนึ่ง ซึ่งไม่แน่ชัดว่ากำเนิดจากประเทศใด แต่คาดเดาว่ามาจากชนกลุ่มยิปซี ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเผ่าหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย และได้อพยพกระจัดกระจายไปเรื่อยๆ โดยอาศัยอยู่ทั่วโลกและในยุโรปตอนกลาง ซึ่งชาวยิปซีได้เร่ร่อนไปมาระหว่างฝรั่งเศสและสเปน โดยผู้ชายชาวยิปซีส่วนใหญ่จะมีอาชีพ เป็นช่างซ่อมรถยนต์ นักแสดงละครสัตว์ตามสวนสาธารณะ และปศุสัตว์ ส่วนผู้หญิงมักจะมีอาชีพขายอาหาร และเป็นหมอดู โดยการทำนายด้วยลูกแก้ว และลายมือซึ่งมี่ความแม่นยำมากและ เป็นที่น่าเกรงขามต่อคนทั่วไป 

ชาวยิปซีสามารถดำรงความเป็นผู้สืบเชื้อสายเผ่าพันธ์และเอกลักษณ์เฉพาะตน และยังมีภาษา วัฒนะธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองอย่างโดดเด่นไม่น้อยหน้าชนเผ่าอื่นๆ เช่น ชาวปาเลสไตน์และชาวยิว คนทั่วไปมักจะหวาดกลัวชาวยิปซี เพราะรู้สึกว่าชาวยิปซีเหมือนพ่อมดแม่มดที่พร้อมจะสาปแช่งใครก็ได้ในระหว่างการเดินทางและจะใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายทายทักเหตุการณ์ต่างๆ และเรื่องราวต่างๆในระหว่างการเดินทาง ต่อมาไพ่ยิปซี (TAROT) ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศฝรั่งเศส ในศตวรรษที่ 14 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 6ในปีค.ศ.1390 ได้มีหญิงชาวยิปซีคนหนึ่งได้นำไพ่ยิปซีมาถวายความสำราญแด่พระเจ้าชาร์ลส์ ที่ 6 และพระราชินี โอเด็ท หญิงชาวยิปซีได้ทำนายความลับส่วนตัวในอดีต และปัจจุบันของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 6 และราชินีโอเด็ทได้อย่างแม่นยำ และยังทำนายถึงอนาคตซึ่งต่อมาได้รับการพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง 

หากบทความนี้ก่อเกิดความรู้และประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมทั้งหลาย ขอยกความดีทั้งปวงให้อาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และสั่งสอนอบรมให้แก่ข้าพเจ้าอีกทั้งตำราและเว็บไซด์ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แต่หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้เองทั้งหมดและจะพยายามดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปและยินดีหากท่านใดให้คำแนะนำเพื่อเป็นการพัฒนาต่อไป 

ที่มา http://www.saattumnay.com
 
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป