หัวข้อที่ต้องเรียนรู้เพื่อเป็น Web Development

คำแนะนำ

 • เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจวงการ Web development
 • นี่เป็นเพียงข้อมูลความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ควรดูเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
   

เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้

 • Text Editor => VSCodeAtomSublime Text (ใช้เขียนโปรแกรม)
 • Browser => Chrome, Firefox (ใช้แสดงผลและ Debug)
 • Design Tools => Photoshop, GIMP, Sketch (ใช้สำหรับออกแบบหน้าตาเว็บ)
 • Deployment Tools => FTP client, SSH Tool (สำหรับอัพโหลดเว็บขึ้น server)
 • Cloud Storage => Dropbox, Google Drive (พื้นที่เก็บข้อมูลฟรี)

   

หัวข้อที่ต้องเรียนรู้
 

HTML/CSS

 • เป็นภาษาพื้นฐาน ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
 • ใช้สำหรับสร้างหน้าตาเว็บไซต์
 • เรียนรู้ง่ายเหมาะกับคนเริ่มต้น
 • เรียนรู้พื้นฐานของโครงสร้างเว็บ เน้นไปที่ Flex และ Grid
 • ส่วนสำคัญคือ Layout แบบ Responsive เพื่อแสดงผลให้เหมาะกับมือถือ
   

พื้นฐาน Javascript

 • Basic Javascript (แบบไม่ใช้ Framwork)
 • Data type, Function, Conditions, Loops, Operators และอื่นๆ
 • DOM manipulation & event (แบบไม่ใช่ jQuery)
 • Ajax, Fetch API , JSON
 • ES2015+ (Arrow Function, Promises, Template string)
   

พื้นฐานการ Deploy Website

 • Shared hosting
 • การใช้ cPanel
 • การอัพโหลดเว็บด้วย FTP
 • การจด Domain และ DNS/Name servers
   

Web Designer / พื้นฐาน Front End Developer

 • ออกแบบ UI&UX
 • การตัด PSD/AI เป็น HTML/CSS
 • สร้าง Dynamic UI ด้วย Javascript
   

พื้นฐานระดับกลาง

 • ศึกษา Framework ของ HTML/CSS => Bootstrap, Zurb, Materialize …
 • ศึกษา Framework ของ Javascript => React, Angular, VueJS, Laravel …
 • ศึกษา ภาษาและโทคโนโลยีฝั่ง Server => Node.js, Python, Ruby, PHP …
 • ศึกษา Database => MongoDB, MySQL, …
   

HTML / CSS Frameworks

 • Twitter Bootstrap 4 => ได้รับความนิยมที่สุด
 • Materialize => มี UI/UX พื้นฐานมาให้ออกแนว minimal
 • Bulma => Syntax ง่าย
 • Zurb Foundation => คล้ายๆ Bootstrap
 • Skeleton => มีขนาดเล็กมาก ให้มาแค่ตัวตั้งต้น
   

JS Frameworks

 • React => เร็ว, นิยมในกลุ่ม Startup
 • Angular => ครอบคลุมการใช้งาน, ใช้ในองค์กรใหญ่
 • Vue.js => เร็ว, เบา, ง่าย
 • Aurelia => เบา, Syntax คล้าย Javascript ธรรมดา
   

Side Technologies ที่ควรรู้

 • GIT => Version control
 • Basic command line => ช่วยให้ทำงานได้ไวขึ้น
 • APIS / REST => เรียรู้การทำงานของ REST API
 • HTTP / SSL =>
 • CSS Pre-Processor => Sass หรือ Less
 • Webpack & Babel => Module loader และ JS compiler
   

Server Side Technologies ที่ควรรู้

 • Node.js => เร็ว, รองรับการขยาย, ทรงพลัง
 • Python => ได้รับความนิยม, พัฒนาไว
 • PHP => ใช้งานได้ง่าย
 • Ruby => เหมาะกับการพัฒนาในเวลาจำกัด
 • C#, ASP.NET => ทรงพลัง
   

Database

 • MongoDB => NoSQL, Non-Relational ใช้กับ Node.js
 • MySQL => เป็น Relational database ที่นิยม
 • PostgreSQL => คล้ายๆ MySQL แต่ยากกว่า
 • SQL Server => เป็น SQL ของ Microsoft
 • Oracle => ใช้มากในองค์กรขนาดใหญ่
 • Firebase => เป็น Clound database
   

Sever Side Frameworks

 • Javascript => Express, Hapi.js, Adonis, Loopback, Swagger
 • Python => Django, Flask, Web2py, Pylons
 • PHP => Laravel, Symfony, CodeIgniter, Yii2
 • Ruby => Ruby on Rails, Sinatra, Nitro
 • C# => .NET
   

Content Management System

 • Wordpress, Drupal, Joomla => PHP
 • ดีสำหรับ Client
 • มีปลั๊กอินให้ใช้เยอะ
 • พัฒนางานได้เร็ว
   

Dev Ops & Deploying Applications

 • Dedicated Server / VPS
 • Clound Hosting => Digital Ocean, Heroku, Amazon Web Services
 • Cloud Storage => Amazon S3
 • การใช้ SSH & Command line
 • การดูแลและอัพเดท Server
   

Mobile Application

 • React Native
 • NativeScript
 • Ionic
 • PhoneGap / Cordova
 • Xamarin
   

Full Stack Developer

 • สร้าง Web app ที่ซับซ้อนได้
 • สร้าง REST APIs ได้
 • Deploy & maintain app ได้
 • มีสกิล Administer database

สรุป — นี่ก็จะเป็นภาพรวมหัวข้อคร่าวๆ ที่เราได้ต้องเลือกเรียนรู้กันเพื่อเตรียมตัวเป็น Web developer 

ที่มา https://medium.com
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป