ตัวอย่างทำ Shorten ผ่านเว็บ Bitly โพสต์ใน Facebook

ทำ Shorten ผ่านเว็บ Bitly โดยใช้ URL ยาวๆ ของบทความในเว็บไซต์ tnmbs.com
เครื่องมือนี้จะช่วยย่อ URL ยาวๆ ให้เหลือเพียงไม่กี่ตัวอักษรเท่านั้น

เว็บไซต์ https://www.tnmbs.com/th/i-portfolio

#Shorten #เจ้าของธุรกิจ #SEO #ผู้ดูแลเว็บไซต์ #นักพัฒนาเว็บ #ประสิทธิภาพเว็บไซต์ #Bitly
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป