1-19 บางคน

————————-
คนเขียนเก่งมาก
เข้าใจปรัชญาชีวิตเพราะเป็นเรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้รู้ได้เข้าใจ
"สำหรับบางคน"

1.บางคน
รู้จักได้ 
แต่คบไม่ได้

2.บางคน
พูดคุยได้ 
แต่ปรึกษาไม่ได้

3.บางคน
คุยเอาสนุกได้
แต่เอาสาระไม่ได้

4.บางคน
เที่ยวด้วยกันได้
แต่พึ่งพาไม่ได้

5.บางคน
เป็นเพื่อนกินได้
แต่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได้

6.บางคน
ฝากดูแลบ้านได้
แต่ฝากผีฝากไข้ไม่ได้

7.บางคน
ให้ของได้
แต่ให้ใจไม่ได้

8.บางคน
เป็นลูกน้องได้
แต่เป็นหัวหน้าไม่ได้

9.บางคน
เป็นหัวหน้าได้
แต่เป็นผู้นำไม่ได้

10.บางคน
เป็นคู่ควงได้
แต่เป็นคู่ชีวิตไม่ได้

11. บางคน
เป็นผู้ชายได้
แต่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้

12. บางคน
เป็นคู่นอนได้
แต่เป็นแม่ของลูกไม่ได้

13. บางคน
เป็นสามีได้
แต่เป็นพ่อของลูกไม่ได้

14. บางคน
พูดได้
แต่ทำไม่ได้

15.บางคน
ทำสำเร็จได้
แต่สอนไม่ได้

16. บางคน
สอนได้
แต่ไม่เคยทำสำเร็จได้

17. บางคน
คิดได้
แต่ทำตามที่คิดไม่ได้

18. บางคน
ทำตามได้
แต่คิดเองไม่ได้

19. บางคน
ทำไม่ได้
แต่บางคนไม่ได้ทำ
—————————
โดย..ดร.พนม ปีย์เจริญ
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป