ใครโง่สุด???

ใครโง่สุด???
ตอบแบบทั่วไป หมายเลข 4
ตอบแบบลึกซึ้ง!!! คือโง่หมดทุกคน

คนที่ 1 รู้ว่าเขากำลังทำร้ายตัวเองแต่นิ่งเฉยไม่ทำไรเลย

คนที่ 2 มั่วแต่จะทำร้ายคนอื่น แต่หารู้ไม่ ว่าตัวเองกำลังจะถูกทำร้าย

คนที่ 3 จ้องแต่จะทำร้ายคนนั้น คนนี้ สุดท้ายก็จะไม่เหลือใครเลย

คนที่ 4 ไม่คิดจะทำอะไรเลย จ้องแต่จะทำร้ายตัวเอง

 

ที่มา : แรงบันดาลใจ
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป