ดูใจดี แต่ไม่เคยเสียสละแม้แต่เรื่องเล็กน้อย ดูใจร้าย แต่มีอะไรพึ่งได้เสมอ

ดูใจดี แต่ไม่เคยเสียสละแม้แต่เรื่องเล็กน้อย

ดูใจร้าย แต่มีอะไรพึ่งได้เสมอ

 

ดูเก่ง แต่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรใหม่

ดูไม่เก่ง แต่ลงมือแล้วสำเร็จทุกเรื่อง

..

ดูน่ารัก แต่ได้ตลอดไม่เคยเสีย

ดูไม่น่ารัก แต่ให้ตลอดไม่เคยได้

 

ดูน่าไว้ใจ แต่ไม่มีใจ

ดูไม่น่าไว้ใจ แต่ช่วยเหลือเต็มที่

.

ดูเป็นผู้ใหญ่ แต่อารมณ์เสียง่าย

ดูเป็นเด็ก แต่คุมกิริยาได้ดี

 

ดูเป็นมิตร แต่คิดเฉือนใจ

ดูเป็นภัย แต่ได้ใจทุกที

ดูได้หลายที ดูได้หลายเรื่อง…

แต่อาจไม่ใช่ที่เห็น

ดูที่เป็นจริง…ฟังในเรื่องที่ไม่ได้พูด

…….

ฉันยกย่องคนอยู่ 2 ประเภท

– หญิงสาวที่ยอมกรำทุกข์ทั้งๆ ที่สามารถตีจากในวันที่ชายหนุ่มกำลังสร้างตัว

– ชายหนุ่มที่ยอมซื่อสัตย์ แม้จะมีโอกาสนอกใจภรรยา ในวันที่ฐานะมั่นคง

 

ฉันออกห่างจากคน 2 ประเภท

– คนที่พอเห็นผลประโยชน์ก็เข้ามาจี๋จ๋าเจ๊าะแจ๊ะ

– และคนที่พอรู้ว่ากำลังตกที่นั่งลำบากก็หลบลี้หนีหาย

.

ฉันปฏิเสธคน 2 ประเภท

– เวลาทำงานไม่อิงคุณธรรม

– เวลาจัดการเรื่องราวไม่มีความจริงใจ

 

ฉันรับผิดชอบต่อคน 2 ประเภท

– คนที่ให้กำเนิดฉัน

– และคนที่ฉันให้กำเนิด

.

ฉันถนอมรักษาคน 2 ประเภท

– คนที่กล้าให้ฉันยืมเงิน

– และคนที่ฉันกล้าให้ยืมเงิน
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป