ความรัก ... ที่ "มั่นคง"

ความรัก ... ที่ "มั่นคง"
คือการ "ซื่อตรง" แก่กันและกัน
ความรัก ... ที่ "เพิ่มขึ้น" ทุกวัน
คือการ "ใส่ใจกัน" ไม่ให้น้อยลง
#เพจเท


Comments

custom gifts - corporate

Exclusive