วิธีการตั้งเป้าหมายแบบ Bill Gates

เริ่มต้นปีใหม่กันอีกครั้ง เชื่อว่าหลายคนคงใช้โอกาสนี้สำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่
ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เราทำกันก็คือการตั้งเป้าหมายสำหรับปี หรือที่เรียกว่า New Year Resolution

อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรจะลืมทบทวนเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปีก่อนด้วยเช่นกัน

บางคนอาจจะทำสำเร็จครบทุกข้อ..
บางคนอาจจะทำได้ครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่ตั้งไว้..
หรือบางคนอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เลยสักข้อเดียว..

โดยจากผลการสำรวจพบว่าประมาณ 80% ของคนที่ทำ New Year Resolution จะล้มเลิกการทำตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในเดือนกุมภาพันธ์

แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่เป้าหมายของเราจะสำเร็จ?

เราลองมาดูกันดีกว่าว่า Bill Gates บุคคลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากสุดในโลกมีวิธีการตั้งเป้าหมายอย่างไร

วิธีการตั้งเป้าหมายของ Bill Gates มีชื่อว่า ‘OKR’

OKR เป็นวิธีการตั้งเป้าหมายและวัดผลที่เริ่มถูกใช้กันแพร่หลายในบริษัทหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google

‘O’ ย่อมาจาก Objective หรือการตั้งเป้าหมายของเรานั่นเอง

โดยเป้าหมายที่ดีต้องมีความสำคัญ เน้นที่การกระทำ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเอง

หลังจากนั้นเราจึงมากำหนดตัว ‘KR’ หรือ Key Result ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ

ลักษณะของ KR ที่ดี คือ ต้องชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสามารถวัดผลได้

เราลองมายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

หากเราตั้ง Objective ว่าจะมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

Key Result ภายใน 1 ปีของเราอาจจะเป็น

-ออกกำลังกายให้ได้ 300 วันในหนึ่งปี
-น้ำหนักตัวลดลง 10% ของน้ำหนักในปีก่อน
-ทำสมาธิอย่างน้อยวันละครั้ง

จากตัวอย่าง เราจะเห็นว่า Objective เป็นตัวกำหนดทิศทางของการดำเนินชีวิต
ส่วน Key Result เป็นมาตรวัดระหว่างทางเพื่อที่จะไปสู่จุดหมาย

ปิดท้ายด้วยคำพูดจาก Bill Gates

“การมีเป้าหมายที่ดีอาจจะไม่เพียงพอ เราต้องการเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม และเราต้องรู้วิธีที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วย”

Ref CNBC, Psychology Today

 แหล่งที่มา : Market Think
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป