Twitter ปรับหน้าจอ Search ใหม่ แสดงผลการค้นหาไม่เรียงตามลำดับเวลา

Twitter ประกาศปรับวิธีการแสดงผลหน้าค้นหาใหม่ จากเดิมที่แสดงข้อความทวีตล่าสุดตามลำดับเวลา (reverse chronology) เปลี่ยนมาเป็นแสดงข้อความที่น่าจะตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance) ซึ่งอาจไม่เรียงลำดับเวลา แต่เรียงตามอัลกอริทึมของ Twitter แทน

Twitter บอกว่าการปรับเปลี่ยนหน้าจอค้นหาครั้งนี้ มีจุดประสงค์ให้ผู้ใช้งานหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะหลายครั้งผู้ใช้ต้องการทวีตที่ได้รับความนิยม ที่อธิบายเรื่องราวได้ชัดเจนกว่าทวีตที่พูดถึงเหตุการณ์ล่าสุด

นอกจากนี้ Twitter ยังปรับสมดุลของวิธีการแสดงข้อความทั้งหมดในหน้าผลค้นหา โดยแสดงทวีตขนาดใหญ่ที่มีภาพให้น้อยลง เพื่อให้มีพื้นที่แสดงจำนวนข้อความทวีตมากขึ้นด้วย

ขอบคุณที่มา - Twitter Blog

และขอบคุณรูปภาพ


/* *|CURSOR_MARCADOR|* */

ดาวน์โหลด E-Book : TNMBS AcademyComments