ข้อคิด เอาใจเขามาใส่ใจเรา

#ข้อคิด #เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

“การอยู่กับเพื่อนหรือหมู่คณะ
เป็นสิ่งสำคัญในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา”

...เพราะการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้น
เป็นการแสดงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ
ซิ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกัน
เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี
ให้ทั้งตัวเราเองและบุคคลรอบข้างได้

...จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของการอยู่ด้วยกัน
ไม่ว่าจะอยู่คนเดียว เพื่อนฝูง,ครอบครัว,สังคม
และร่วมถึงประเทศชาติของเรา

สิ่งเหล่านี่ยังทำให้ก่อเกิดความสามัคคี
มีผลดีประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันมากขึ้น

...ดังนั้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราจงมองให้ชัด
อย่าดูเบา อย่าดูเป็นเรื่องเล็กน้อย อย่ามองข้าม
อย่าคิดว่าไม่เป็นไร อย่าคิดว่าเขาเหมือนเรา

เราลองพิจารณาดูดีๆนะ
คำว่า #ความใส่ใจ กับ #การเอาใจ
มันแตกต่างกันเยอะเลยในการอยู่ร่วมกัน

จึงฝากข้อคิดการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
เมื่อเราปฎิบัติได้ความสุขเล็กๆก็จะเพิ่มพูน
ขึ้นตามลำดับใจของเราที่จะยอมรับในสิ่งนั้นได้
..........................................................
#ขอขอบคุณที่อ่านจบ
(#ธรรมนำชีวิต)
(ศ./22/12/60)
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป