50 สิ่งที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน

1. Respect ความเคารพนับถือ
2. Well-adjusted kids เด็กที่เข้ากับคนอื่นได้ง่า
3. Work-life balance ความสมดุลย์ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
4. Natural beauty ความงามแบบธรรมชาติ
5. Manners มารยาท
.
6. Common sense สามัญสำนึก
7. A clear conscience สติรู้ผิดรู้ชอบ
8. Purpose in life จุดมุ่งหมายในชีวิต
9. Integrity ความเที่ยงตรง
10. Good friends มิตรแท้
.
11. A long life ชีวิตที่ยืนยาว
12. Close-knit family ครอบครัวที่กลมเกลียว
13. An open mind จิตใจที่เปิดกว้าง
14. A worry-free day วันที่ไร้ความกังวล
15. Trust ความไว้วางใจ
.
16. A new beginning โอกาสเริ่มต้นใหม่
17. Clean arteries เส้นเลือดที่ไม่อุดตัน
18. A great idea ความคิดไอเดียดีๆ
19. An honest politician นักการเมืองที่ซื่อตรง
20. Peace of mind ความสบายใจไร้กังวล
.
21. A good hair day วันดีๆที่ราบรื่น
22. Patience ความอดทน
23. Luck โชคชะตา
24. A good epitaph คำจารึกดีๆหลังจากการจากไป
25. Happy memories ความทรงจำดีๆ
.
26. Time to relax เวลาพักผ่อน
27. A strong work ethic นิสัยในการทำงานที่ดี
28. A positive attitude ทัศนคติที่ดี
29. A happy home บ้านที่อบอุ่น
30. Everything you may want ทุกๆอย่างที่คุณอยากได้มาก่อน
.
31. Good karma กรรมดี
32. Appreciation of the simple things เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อย
33. True love ความรักที่แท้จริง
34. A new shot at a missed opportunity โอกาสอีกครั้งในสิ่งที่พลาดมาแล้ว
35. Peace in the world โลกที่สงบสุข
.
36. A golden anniversary ฉลองครบรอบ50ปี
37. Talent ความสามารถ
38. A second chance in life โอกาสครั้งที่สองในชีวิต
39. Quality time with your kids เวลาดีๆกับลูกๆ
40. Wisdom ความรู้ ปัญญา
.
41. Happiness ความสุข
42. Humility ความนอบน้อม
43. A good reputation ชื่อเสียงที่ดี
44. 25-hour day วันที่มี 25 ชั่วโมง
45. Relationship with your kids ความสัมพันธ์กับลูกๆ
.
46. Youth ความเยาว์วัย
47. Class ความมีระดับ
48. Justice ความยุติธรรม
49. A proper perspective มุมมองในชีวิตที่ดี
50. Selflessness ความไม่เห็นแก่ตัว
.
Cr. https://www.franksonnenbergonline.com/posters/50-things-money-cant-buy/
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป

Exclusive