คน 2 คนมีสิ่งของที่ชอบคนละหนึ่งอย่าง

“ถ้าคน 2 คนมีสิ่งของที่ชอบคนละหนึ่งอย่าง เมื่อแต่ละคนเบื่อสิ่งนั้นแล้วก็เอามาแลกกัน เขาจะได้สิ่งของกลับไปคนละอย่าง...แต่ถ้าคน 2 คนมีความคิดดี ๆ คนละหนึ่งอย่าง แล้วนำมาแลกกัน เขาจะได้ความคิดดี ๆ กลับไปคนละ 2 อย่าง”
- ฌ็อง ฌัก รูโซ
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป