7 คุณสมบัติความฉลาดทางอารมณ์ สร้างคุณให้ประสบความสำเร็จ

“ถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของคุณได้ ถ้าคุณไม่สามารถมีสติรับรู้สิ่งต่างๆ ถ้าคุณไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกขุ่นมัวต่างๆ ถ้าคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจและมีความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วหละก็ ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน ชีวิตคุณก็จะไม่มีทางไปได้ไกล”

Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์ และเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการที่คนๆ หนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิต Daniel Goleman ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ ได้ทำการศึกษาและค้นพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นตัวช่วยที่สำคัญอย่างมากต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของคนคนหนึ่ง

อะไรคือความฉลาดทางอารมณ์
1.ความสามารถในการสามารถรับรู้อารมณ์ของตัวเอง และผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
2.ความสามารถในการประยุกต์ใช้อารมณ์ที่เกิดขึ้นไปกับกิจกรรมและการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3.ความสามารถในการจัดการอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการอารมณ์ของตัวเอง รวมไปถึงการจัดการอารมณ์ของผู้อื่น เช่น การให้กำลังใจ หรือการทำให้คนอื่นใจเย็นลง เป็นต้น

Goleman ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง ความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานบริษัทและความสำเร็จของบริษัท ซึ่งเขาได้ค้นพบว่า

- พนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของเพื่อนร่วมงานคนอื่น และส่งผลให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้งานเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ได้

- พนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง พวกเขาจะไม่เป็นทุกข์ใจกับคำตำหนิจากลูกค้า หัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน แต่พวกเขาจะโฟกัสในการแก้ปัญหา แทนที่จะเอาคำตำหนินั้นมาทำให้พวกเขารู้สึกแย่

- หากมีพนักงานสองคนที่มีสติปัญญา (IQ) พอๆ กัน แต่อีกคนหนึ่งมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูงกว่า เขาคนนั้นจะทำงานกับองค์กรได้ดีกว่า
.
.
นอกจากนี้ Goleman ยังได้ทำการสรุปคุณลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงไว้ด้วยกัน 7 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.พวกเขาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง แต่จะเข้าใจความสำคัญและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ พวกเขาสามารถเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ

2.พวกเขามีความสามารถในการรับรู้ มีสติ
พวกเขาจะสามารถประเมินตนเองได้ว่าพวกเขามีความรู้ความสามารถแค่ไหน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พวกเขาจะรู้ว่าสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่จะสนับสนุนให้พวกเขาเติบโต

3.พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจ
คนเหล่านี้สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ และความสามารถนี้ทำให้พวกเขาสามารถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

4.พวกเขาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ
คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะเข้าใจว่า ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง แต่พวกเขาจะลงมือทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

5.พวกเขารักษาความสมดุลของชีวิต
การรักษา work-life balance เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคนทำงาน ดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน พวกเขาทำงานอย่างเต็มที่ และดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมถึงหาเวลาในการใช้กับคนที่มีความสำคัญกับชีวิตของพวกเขาอย่างเหมาะสม

6.ช่างสงสัย
ความช่างสงสัยและช่างสังเกต ทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา พวกเขาตั้งคำถาม แต่ไม่ตัดสิน พวกเขาค้นหาหนทางต่างๆ ที่เป็นไปได้อยู่เสมอ

7.รู้สึกขอบคุณ
คนกลุ่มนี้มีความคิดว่า ทุกวันของชีวิตเป็นวันที่พิเศษ และจะเกิดเรื่องดีๆ ขึ้นกับพวกเขาอยู่เสมอ พวกเขารู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น การตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าด้วยสุขภาพที่แข็งแรง ได้กินอาหารอร่อยที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น

นี่แหละคะ คุณลักษณะทั้ง 7 ข้อ ของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ เราสามารถลองสำรวจตัวเองว่า เรามีคุณลักษณะในข้อไหนบ้าง และยังขาดข้อไหนบ้าง เพื่อปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้น เก่งขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในอนาคตของเราได้

ขอบคุณบทความดีๆจาก istrong.co , MONEYLAND
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป