คุณกลัวแปลกแยกจากคนอื่นมากแค่ไหน?

หลายๆครั้งเราต้องทำสิ่งที่ไม่อยากทำเพียงเพราะความเกรงใจ หรือไม่อยากรู้สึกแปลกแยกจากสังคม ซึ่งมันก็จริงว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการพึ่งพากัน จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อรักษาเผ่าพันธ์เอาไว้เพื่อไม่ให้ถูกทำลายจากสัตว์อื่นหรือศัตรู

แต่ปัจจุบันนี้ การที่เราฟังคนอื่นมากเกินไป พยายามเป็นที่ยอมรับของคนอื่นมากเกินไป ต่างหาก ที่กำลังฆ่าเราให้ตายช้าๆ เรากลายเป็นคนขี้เกรงใจ กลายเป็นคนที่ไม่กล้าคิดต่างจากคนอื่น ไม่กล้าทำให้คนอื่นผิดหวัง ไม่อยากโดนวิจารณ์ จนเรานั้นศูนย์เสียความคิดและความฝันของเราไป

นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรือพูดลอยๆนะ เพราะมันเคยมีงานทดลองทางจิตวิทยา ว่าด้วยสังคมมีผลต่อความคิดเรามากแค่ไหน เราจะคล้อยตามสิ่งที่สังคมบอกไหม จากงานวิจัยของ Solomon Asch ในปี 1951 โดยให้โจทย์เรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ไม่น่าตอบผิดได้ เช่น มีเส้น 3 เส้นขนาดสั้นยาวต่างกัน และถามว่าเส้นไหนยาวเท่ากับเส้นในโจทย์ที่ให้มา คำตอบจะเห็นได้ชัดๆเลยว่า เส้นที่ 3 แต่นักวิจัยได้ให้หน้าม้าทุกคนในห้องแกล้งตอบว่า เส้นที่ 1 ผู้ที่ถูกทดสอบก็กลับตอบออกมาเหมือนคนอื่นว่า เส้นที่ 1 หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือให้ผู้ทดลองดูรูปร่างเลขาคณิตง่ายๆ เช่นรูปวงกลม แต่หน้าม้าทุกคนในห้องแกล้งตอบว่า สี่เหลี่ยม ผู้ที่ถูกทดสอบก็ตอบออกมาเบาๆว่า สี่เหลี่ยม

นั่นแสดงให้เห็นว่า มนุษย์เรานั้นกลัวความรู้สึกแปลกแยก แตกต่างจากคนอื่นมากแค่ไหน ต่อให้เป็นเรื่องที่ดูบ้าบอหรือสุดโต่งยังไง เราก็อาจจะเชื่อและทำตามสิ่งนั้นได้สักวันเช่นกัน

มาลองสำรวจตัวเราไหม ว่าเราเคยเป็นแบบนั้นบ้างหรือเปล่า

เรากล้าทำตามสิ่งที่เราต้องการมากแค่ไหน?

เขียนโดย
Rich-Habits นิสัยรวยสร้างได้

Source
https://www.simplypsychology.org/asch-conformity.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป