อายุ 30 ปี ขึ้ น ไป แ ล้ ว จงเ ลิ ก ส น ใ จ 10 อย่าง เพื่อชีวิตที่เ ป็ น สุ ข

อายุ 30 ปีขึ้นไปแล้ว จงเลิกสนใจ 10 อย่าง เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

คนเราอายุเพิ่มขึ้นทุกวินาที เรื่องบางเรื่องก็ทำให้ ป ว ด หัว

จนร่างกายนั้นแก่กว่าอายุไปแล้ว และคนที่ย่างเข้ามาสู่วัย 30 ปีขึ้นไปนั้น

คงจะผ่  า  น  ปัญหามามากมาย บางทีก็คาดหวังกับคนอื่นมากเกินไป

คิดมากกับคนรอบข้างไปทุกเรื่อง จนไม่มีเวลาของตัวเองบ้างเลย

ถ้าอายุมากขึ้นแล้ว 10 สิ่งที่ควรเลิกแคร์ เมื่ออายุ 30 เพื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

และให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง

1 อย่าใส่ใจ โล กโ ซ เ ชี ย ล มากนัก แต่จงใส่ใจกับชีวิตจริงให้มากกว่า

 

2 เลิกตามกระ แ สของใหม่ เช่นมือถือรุ่นใหม่ เสื้อ  ผ้  า รองเท้า กระเป๋า

เพราะเงินจะต้องเก็บให้มากกว่าจ่ายแล้วนะ

3 ไม่ใส่ใจความคิด ของคนอื่นได้แล้ว เราต้องรู้ได้แล้วว่าตนเองต้องการอะไร

เป้าหมายในชีวิตคืออะไร มิใช่มัวแต่ไปทำในสิ่งที่คนอื่นอย ากจะให้เป็นอยู่อย่างนั้น

4 อย่าไปแคร์ว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไร แต่จงแคร์ว่าตนเองมองตนเองว่าอย่างไรจะดีกว่า

5 อย่าใส่ใจความคิดคนอื่นที่มีต่อคนรักของคุณ เพราะจะรักหรือไม่รัก

ก็อยู่ที่ใจคุณเลือกเอง ถ้าตัดสินตามความคิดคนอื่นแล้วมันจะดีได้ยังไง

ใส่ใจเรื่องการสร้างตัว สร้างอนาคตตัวเองจะดีกว่า

6 เวลาคือสมบัติมีค่าที่สุด คุณควรจะรู้ว่าควรจะแบ่งเวลา

ที่สำคัญนั้นไปให้กับอะไร และใครบ้าง

7 อย่าไปใส่ใจกับการจัดงานฉลองวันเกิดแบบจัดเต็ม เฮฮาปาร์ตี้มากนัก

ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะ แค่ขอบคุณพ่อกับแม่ฉลองเล็ก ๆ กับครอบครัวดีกว่า

8 อย่าไปใส่ใจกับเรื่องซุบซิบนินทๅให้มากนัก มันห นี คนนิ  น ท  าไม่พ้นอยู่แล้ว

เราควรเ  อ  าเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญ มันจะดีกว่านะ

9 โสดไม่ใช่ปัญหาร ะ ดั บ โ ล กที่จะต้องเป็นภั ย และโสดยังสบายอี  ก  ด้วย

การแต่งงาน การมีคู่ไม่ใช่ก ร ะ แ ส อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนต่างหากล่ะ

10 พึ่งพาตนเองให้ได้ เลิกขอเงินใครใช้ได้แล้ว ควรจะเลี้ยงดูตัวเองให้ได้

เลี้ยงดูครอบครัวได้ สร้างความมั่นคงในทุกๆด้านในตนเอง

วันหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นกาลเวลาจะสอนให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรจะใส่ใจจริงๆ

อะไรควรที่จะปล่อยวาง มันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอก ถ้าวันนี้คุณก้าวเข้ามา

สู่วัย 30 ปีขึ้นไป ควรจะทำในสิ่งที่ต้องทำ ภาระความรับผิ ดชอบมากขึ้น

จงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและเป็นสุขมากที่สุด

ขอบคุณแหล่งที่มา san-sabai , chit-in.com

 
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป