LINE อัพเดท 7.0.0 สามารถส่งรูปภาพและวิดีโอพร้อมกันได้แล้ว

LINE ได้ออกอัพเดทเวอร์ชั่น 7.0.0 เพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้ใช้สามารถส่งรูปภาพและวิดีโอได้สะดวกยิ่งขึ้น

ตามงานอย่างเป็นระเบียบ Slack เพิ่มฟีเจอร์ตอบข้อความเป็นลำดับชั้น (Threads)

Slack แอพทวงงานยอดนิยม เพิ่มฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยคือ Threads หรือการตอบคอมเมนต์ย่อยจากข้อความหลัก