Tag แท็ก คืออะไร คือ Tag คำสั้นๆ ที่ใช้บ่งบอกว่าเนื้อหาในเว็บไซต์

Tag แท็ก คือ คำสั้นๆ ที่ใช้บ่งบอกว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรานั้นกำลังพูดถึงเรื่องอะไร ร