ทำไมเรารู้ว่า

ทำไมเรารู้ว่า ควรปล่อยวาง...แต่ยังคิดมาก

 

ทำไมเรารู้ว่า ควรนิ่ง ควรฟัง...แต่ยังพูด

 

ทำไมเรารู้ว่า ควรหยุดฟุ่มเฟือย...แต่ไม่เคยทำได้

 

ทำไมเรารู้ว่า ไม่ควรนินทา...แต่ยังนินทา

 

ทำไมเรารู้ว่า ไม่ควรขี้เกียจ...แต่ยังขี้เกียจ

 

ทำไมเรารู้ว่า ไม่ควรเหงา...แต่ยังเหงา

 

ทำไมเรารู้ว่า การเปรียบเทียบไม่ดี ...แต่ยังเปรียบเทียบ

 

ทำไมเราอ่านหนังสือฮาวทูไปแล้วร้อยเล่ม...แต่ยังทำตามไม่ได้

 

ทำไมเราสร้างแรงบันดาลใจได้แล้ว...แต่สามวันถัดไป จิตใจเราเริ่มเหี่ยว

 

ทำไมเรารู้ทุกอย่าง แต่...เราทำอะไรไม่ได้สักอย่าง

 

คำตอบคือ... "รู้" มีอยู่สองแบบ !!

 

หนึ่ง : รู้ด้วยสมอง

สอง : รู้ด้วยจิต

 

การฟัง คิด อ่าน เป็นการฝึกรู้ด้วยสมอง

และสมองมีอำนาจน้อยกว่าจิต

 

จิตเป็นนาย สมองเป็นบ่าว

เมื่อควบคุมสมองได้ แต่ควบคุมจิตไม่ได้

ชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงช้า หรือไม่เปลี่ยนเลย

 

ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงมุ่งสอนให้คนฝึกจิต(ภาวนามยปัญญา)

ท่านเน้นย้ำเปลี่ยนคนไปที่กระบวนการของจิต มิใช่สมอง

เมื่อจิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

 

มีกี่ครั้งในชีวิตที่คุณรู้ดีทุกอย่าง คิดดีทุกอย่าง

แต่บังคับให้ตัวเองทำตามความคิดดีๆ ไม่ได้สักอย่าง

 

ฝรั่งสอนให้เปลี่ยนที่ความคิด

แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เปลี่ยนที่จิต...
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป