เรื่องที่ควรลืมทิ้ง 3 เรื่อง

คนเราที่เจอกัน...ไม่ใช่เรื่อง "บังเอิญ"...อยู่ที่ "บุญ" ที่เคยร่วมทำกันมา
เมื่อมีวาสนา ...
ไม่ต้องเรียกร้อง...ถึงเวลาก็มาเจอกัน
เมื่อสิ้นวาสนา... ก็ต้องจากกันไป...รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่
ดังนั้น.....
ในตอนที่เรา...ยังไม่จากกัน เราได้กระทำดี ต่อคนที่แวดล้อมเรา แล้วหรือยัง...((hm)((thunder)เพราะเมื่อหมด"สัญญากรรม"แล้ว...ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือมีอำนาจจนล้นฟ้าก็ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้...และก็ไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติ....ถึงจะได้เจอกันอีก                                                                                                                                                                                                                                       
เรื่องที่ควรลืมทิ้งสามเรื่อง
□1. ลืมอายุ
□2. ลืมเรื่องที่ผ่านมา
□3.ลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่น
 
สี่เรื่องที่ควรมีไว้
□1.มีคนที่รักคุณด้วยความจริงใจ
□2. มีเพื่อนที่รู้ใจ
□3. มีงานมีการทำ
□4. มีบ้านที่อบอุ่น
 
ห้าอย่างที่ต้องทำ
□1. ต้องร้อง
□2. ต้องเต้น
□3. ต้องใช้
□4. ต้องหัวเราะ
□5. ต้องรักษาสุขภาพ
 
หกอย่างที่ไม่ควรทำ
□1. หิวแล้วไม่ยอมทาน
□2. หิวน้ำไม่ยอมดื่ม
□3.ง่วงแล้วไม่ยอมนอน
□4.เหนื่อยแล้วไม่ยอมพัก
□5.ไม่สบายไม่ยอมรักษา
□6.แก่แล้วค่อยคิดเสียใจ
 
ความโกรธ ทำให้หัวใจ"ทำงานหนัก
ความรัก ทำให้หัวใจ "ทำงานดี"
ความดีทำให้หัวใจนั้น "พองโต"
ความโง่จะทำให้ "เสียหาย"
ความตายนั้นเป็นเรื่อง "ธรรมดา"
บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา
 
สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง
□1.การได้เกิดมาเป็นคน
□2. การได้ยลศาสนา□
□3. การมีกัลยาณมิตร
□4.การมีความสุจริตเป็นนิสัย
□5.การมีใจปราศจากริษยา
□6.การมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก
□7. การรู้จักสะกดคำว่า พอ
 
□ชีวิตคน มี 1 หนทาง
คือ ทางเดินของตัวเอง
 
□มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง
□1. สุขภาพกาย 
□2. สุขภาพจิต
 
□□□เพื่อน มี 3 ประเภท
□1. ให้หยิบยืม
□2. ร่วมงานมงคล
□3. ร่วมงานโศกเศร้า
 
□ทุกข์ มี 4 ทุกข์
□1. มองไม่ทะลุ
□2. สละไม่ลง
□3. แพ้ไม่เป็น
□4. ปล่อยวางไม่ได้
 
□มี 5 คำพูด
□1. ยิ่งลำบากยิ่งต้องสู้
□2. ยิ่งดียิ่งถ่อมตน
□3.ยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น
□4. ยิ่งมียิ่งประหยัด
□5.ยิ่งหนาวเหน็บยิ่งมีน้ำมิตร
 
□ทรัพย์สมบัติอยู่ 6 สิ่ง
□1. ร่างกาย
□2. ความรู้
□3. ความฝัน
□4. ทัศนคติ
□5. ความเชื่อมั่น
□6. ความกล้าหาญ
 
 ##### ติดตามอัพเดตข่าวสาร ความรู้ได้ที่ #####
เป็นเพื่อนกับผมที่ Line id : kirachaiComments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป