เว็บไซต์ E-commerce คืออะไร

E-commerce ย่อมาจาก Electronic Commerce หรือแปลเป็นไทยว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำธุรกรรมหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า หรือบริการผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ E-commerce คือ เว็บไซต์ที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยตรงถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์

ในปัจจุบัน ตลาด E-commerce ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกประเทศทั่วโลก โดยยอดขาย E-commerce ของประเทศไทยเองก็เติบโตขึ้นไปพร้อมกับจำนวนเว็บไซต์ E-commerce และนอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจ E-commerce ก็ได้ประยุกต์นำเทคโนโลยีระบบ E-commerce มาใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ ทำให้เกิดประเภทเว็บไซต์ E-commerce ที่แตกต่างกัน

เว็บไซต์ E-commerce สามารถแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้หลายประเภท โดยใช้ตัวอักษร 3 ตัวหลัก ได้แก่ B C และ G
 

 1. B2C E-commerce : Business-to-Consumer E-commerce
  คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในความสัมพันธ์แบบธุรกิจถึงผู้บริโภค ซึ่งก็หมายถึงธุรกิจที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์โดยตรงถึงผู้บริโภค อาทิ เว็บไซต์จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
   
 2. B2B E-commerce : Business-to-Business E-commerce
  คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในความสัมพันธ์แบบธุรกิจถึงธุรกิจ ซึ่งก็หมายถึงธุรกิจที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์โดยตรงถึงผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น อาทิ ธุรกิจที่ให้บริการด้านระบบซอฟต์แวร์แก่ผู้ประกอบการรายอื่น เช่น บริษัทไมโครซอฟต์
   
 3. C2C E-commerce : Consumer-to-Consumer E-commerce
  คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในความสัมพันธ์แบบผู้บริโภคถึงผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่ให้พื้นที่แก่คนทั่วไปได้เข้ามาจำหน่ายสินค้าของตน หรือของมือสอง แก่ผู้บริโภครายอื่น
   
 4. B2G E-commerce : Business-to-Government E-commerce
  คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในความสัมพันธ์แบบธุรกิจถึงรัฐบาล โดยมากจะเป็นธุรกิจส่งออก และนำเข้าสินค้าต่างๆ เช่น ธุรกิจส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น
   

นอกจากนี้ เว็บไซต์ E-commerce บางเว็บไซต์ อาจให้บริการในหลายรูปแบบในเว็บไซต์เดียวกัน อาทิ B2B2C E-commerce ที่เป็น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในความสัมพันธ์แบบธุรกิจถึงธุรกิจ และผู้บริโภค

 


/* *|CURSOR_MARCADOR|* */

ดาวน์โหลด E-Book : TNMBS AcademyComments