เชื่อเสมอว่า...โลกจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้สมดุล

เชื่อเสมอว่า...
โลกจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้สมดุล
สร้างสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งที่ขาดได้เสมอ
อยู่ที่ว่ามนุษย์อย่างเรา 
จะหามันเจอไหม
.
คนเราก็เช่นกัน
ถึงแม้ความสัมพันธ์ครั้งเก่า
เราอาจต้องจากกับใครบางคน
.
แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
โชคชะตาจะพาใครคนใหม่มาทดแทน
ให้เราเอง
.
แล้ววันหนึ่ง
โลกจะหมุนเรามาเจอกัน
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป