สังคมทำให้คนเปลี่ยนไป...

"สังคมทำให้คนเปลี่ยนไป..."
เคยมีคนบอกว่าเมื่อเราโตขึ้น
สังคมจะหล่อหลอมให้เราเปลี่ยน
.
เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม
บางคนถึงขั้นว่า... 
เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงไปเลย
.
การเปลี่ยนก็มีทั้งดี และไม่ดี
เด็กที่เคยดื้อ กลายเป็นคนประสบความสำเร็จ
เด็กที่เคยมองโลกสวยงาม กลายเป็นคนก้าวร้าว
.
เปลี่ยนไปดี ก็ดีไป
แต่เปลี่ยนแล้วเลวร้ายลงล่ะ...
.
เราอาจจะต้องมานั่งทำความเข้าใจ
ว่า "อะไร" หรือ "ใคร" ทำให้เขาเปลี่ยน
เพราะเดี๋ยวนี้สังคมมันโหดร้าย
.
อย่าลืมลองมองสังคมรอบตัวดูนะ
ว่าทำให้ตัวเราเองเปลี่ยนไปแบบไหน
.
หวังว่าทุกคนจะค้นพบว่าตัวเอง
เปลี่ยนไปในทางที่ดี
เพราะไม่ใช่ทุกคนจะโชคดี...
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป