การ "ทำชีวิตเราให้ดี"

การ "ทำชีวิตเราให้ดี"
คือ "วิธีแก้แค้น" ที่ดีที่สุด

-ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร-

#Khunkhao #HaZara


Comments

custom gifts - corporate

Exclusive