คุณรู้ตัวไหมว่ากำลัง รักตัวเอง หรือ หลงตัวเอง อยู่

“รักตัวเอง กับ หลงตัวเอง”

การรักตัวเอง ไม่ใช่การปรนเปรอตัวเองด้วยการเส พวัตถุ ไม่ใช่การช่วงชิงทรัพยากรจากคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตน

การรักตัวเอง เป็นการพัฒนาคุณค่าจาำกภายใน มองดูตัวเองแล้วชื่นใจ พูดจายกย่องตัวเองได้ เพราะห็นว่าตัวเราเองมี “ดีและเก่ง” อะไรบ้าง

ที่สำคัญต้องก่อประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย ความนับถือและความศรัทธาจึงจะตามมา ท่านพุทธทาสใช้คำว่า “ยกมือไหว้ตัวเองได้”

ทุกวันนี้ เรา “รักตัวเอง” เป็นหรือเปล่า? พฤติกรรมของคนที่ “รักตัวเอง” เป็น คือ

1. ให้อภัยตนเองได้้ เมื่อดำเนินชีวิตผิดพลาดและเรียนรู้ที่จะไม่ทำผิดในครั้งต่อไป

2. รู้จักการปล่อยวาง คือยอมรับผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราทำดีสุุดความสามารถแล้ว

3. มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่ประพฤติสิ่งผิด ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน

4. มีความหวังดีต่อตนเอง พยายามพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น ดีขึ้น ไม่ทำตัวในทางเสื่อมเสีย

คำว่า “รักตัวเอง” กับ “หลงตัวเอง” แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

1 : คนรักตัวเองมีความเห็นอกเห็นใจคนที่ด้อยกว่า อยากช่วยเหลือ
คนหลงตัวเองถนัดในการซ้ำเติมความผิดของผู้อื่น ชอบเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อเลียน

2 : คนรักตัวเองจะแก้ไขปัญหาอย่างสันติและสร้างสรรค์คนหลงตัวเองมักใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

3 : คนรักตัวเองอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น
คนหลงตัวเองมักก้าวร้าว เย่อหยิง ยโสโอหัง พูดจาขวานผ่าซาก ไม่รักษาน้ำใจคน

4 : คนรักตัวเองเห็นความดีและความสามารถทั้งของตัวเองและผู้อื่น พูดชื่นชมคนอื่นทั้งต่อหน้าลับหลัง
คนหลงตัวเองชอบนินทาว่าร้า ยผู้อื่น หยิบยกความผิดของคนอื่นมาบดบังความชั่วร้า ยของตนเอง

5 : คนรักตัวเองเห็นความบกพร่องของตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
คนหลงตัวเองมองข้ามความบกพร่องของตัวเอง แต่เชี่ยวชาญในการจับผิดเรื่องของคนอื่น

6 : คนรักตัวเองมีความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก
คนหลงตัวเองเห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

7 : คนรักตัวเองมีมุทิตาจิต เมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ชื่นชมยินดี
คนหลงตัวเองช่างอิจฉาริษยา เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเองเจ็บปวด

8 : คนรักตัวเองเป็นแหล่งกำเนิดของความสุขแก่ผู้ใกล้ชิด ได้ฟังมธุรสวาจา
คนหลงตัวเองเป็นมลพิษของคนรอบข้าง ใครอยู่ใกล้มักอึดอัด รำคาญ ได้ยินแต่เรื่องร้า ยๆ

9 : คนรักตัวเองมีรัศมีแห่งความเมตตาคนหลงตัวเองมีรังสีอำมหิต

10 : คนรักตัวเองรู้มาก แต่พูดน้อยเท่าที่จำเป็น
คนหลงตัวเองรู้น้อย แต่ชอบคุยโม้โอ้อวดเพื่อกลบเกลื่อนความไร้สามารถในเรื่องอื่นๆ

11 : คนรักตัวเองอยากเรียนรู้จากคนอื่นในเรื่องที่ตนเองยังไม่รู้ เปิดใจรับฟัง
คนหลงตัวเองชอบทำตัวเหนือกว่าคนอื่น รับไม่ได้ว่าคนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่อง

รักตัวเอง กับ หลงตัวเอง

ไม่ควรรู้สึกด้อยเมื่อเจอคนเก่งกว่า ควรจะมองว่าคนเราเก่งคนละด้าน มีความสามารถแตกต่างหลากหลาย
การรู้สึกว่าตัวเองแย่ เลยต้องคอยหา “ข้อลบ” ของคนอื่น
เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเอง “เหนือกว่า” ไม่เคยมองเห็น “ข้อบกพร่อง” ของตนเอง
ที่สุดแล้วก็ไม่มีการพัฒนา…มีแต่ปัญหาทะเลาะกัน เพราะการรักตัวเองไม่เป็นทั้งนั้น

ที่มา e-yhangwa.com
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป