Goal ใน Google Analytic คืออะไร

Goal ใน Google Analytics คือ  เป้าหมายความสำเร็จของเว็บไซต์หรือเป้าหมายที่ใช้เป็นตัววัดว่า ผู้เข้าชมเว็บของเราได้ทำกิจกรรมในเว็บบ้างหรือไม่ การตั้งเป้าหมายบน Google จะช่วยเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ได้

ประเภทของ Goal มีอะไรบ้าง

1.เป้าหมายปลายทาง เช่น คนที่เข้าชมเว็บ มีการสมัครสมาชิก บ้างมั้ย?
2. เป้าหมายระยะเวลา เช่น เมื่อมีคนเข้าเว็บไซต์เราแล้วอยู่นานแค่ไหน อยู่ตามเวลาที่เราตั้งไว้มั้ย
3.เป้าหมายจำนวนหน้าเว็บ เช่น ลูกค้าที่เข้ามามีการเปิดดูหน้าเว็บไซต์ของเราไปกี่หน้า
4.เป้าหมายเหตุการณ์ เช่น จำนวนของลูกค้าที่กดดูวีดิโอ มีเท่าไหร่, จำนวนคนดาวโหลดมีเท่าไหร่

มาดูกันว่าการตั้ง Goal ใน Google Analytics มีข้อดีอะไรบ้าง

1.เราจะรู้รายละเอียดของลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มเข้ามาจนออก
2.สามารถใช้ Goal ที่หลายหลายได้โดยดูพื้นฐานข้อมูลจาก Google Analytics
3.สามารถประมาณค่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่เข้ามาที่เว็บได้ โดยดูย้อนหลังได้ 7 วันแล้วนำมาประมาณค่า

หากเว็บไซต์ของคุณมีการติดตั้ง Google Analytics อยู่แล้ว ลองตั้งGoal เพื่อจะวัดความสำเร็จของเว็บไซต์ได้ลองดูกันนะคะ

ที่มา blog.itopplus.com
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป