Google ไม่อัพเดทค่า PR นานแล้ว ดังนั้นสนใจที่ค่า PA และ DA กันดีกว่า

เดิมที่นัก SEO ทราบกันดีนั้นว่า แต่ละหน้าของเว็บไซต์มีค่า PR หรือ Page Rank ที่เป็นตัววัดคุณภาพของเว็บไซต์และเนื้อหา ซึ่งโดยปกติค่านี้จะได้มาจาก Google เอง โดยจะมีการอัพเดทค่า PR นี้ทุกๆ 3-4 เดือน … แต่มาระยะหลังๆ หลายๆปีที่ผ่านมานี้ ค่า PR นี้ไม่มีการอัพเดทอีกแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า Google เลิกสนใจค่านี้เสียแล้ว

นัก SEO จึงมีการสร้างอัลกอลิทึมใหม่ขึ้นมา เพื่อพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์ และคุณภาพของหน้าเว็บเพจด้วยค่าใหม่ 2 ค่านี้คือ DA และ PA

  • DA (Domain Authority) คือค่าที่ใช้บอกคะแนนคุณภาพของเว็บไซต์ทั้งเว็บ มีคะแนนตั้งแต่ 1 – 100
  • PA (Page Authority) คือค่าที่ใช้บอกคะแนนคุณภาพของเว็บเพจหน้านั้นๆ มีคะแนนตั้งแต่ 1 – 100

ค่า DA และ PA นั้นได้ชื่อว่าเป็นค่าที่วัดคุณภาพของเว็บไซต์มาตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน

ใครเป็นคนคิดค่า DA และ PA

Moz เป็นเว็บไซต์ที่มีการคิดค่าเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อเป็นคะแนนใช้ทดแทนค่า PR ของ Google ที่ไม่อัพเดทเป็นเวลายาวนาน โดย Moz ให้เหตุผลของที่มาของคะแนนต่างๆดังนี้

การพิจารณาค่า DA

ค่า Domain Authority เป็นค่าที่คิดจากข้อมูลในฐานข้อมูลของ Mozscape web index ซึ่งมีการพิจารณาจากหลายๆปัจจัยเช่น ลิงค์ที่เข้ามา (Backlink) คะแนนอันดับจาก MozRank และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์จาก MozTrust และอีกนับสิบๆปัจจัย

ค่า Page Authority นั้นมีการพิจารณาเหมือนกับค่า DA แต่ต่างกันที่ว่าค่า PA นั้นจะพิจารณาเป็นหน้าๆไป (ซึ่งมีคะแนนจาก DA เข้ามาคำนวณด้วย)

วิธีเช็คค่า PA และ DA

จริงๆมีหลายวิธี แต่จะแนะนำวิธีที่ง่ายและสั้นที่สุดนั่นก็คือ เข้าไปเช็คได้จากเว็บไซต์นี้ https://moz.com/researchtools/ose/ โดยสามารถใส่ Domain ที่ต้องการจะดูเข้าไปที่ชื่อง URL ได้เลย

Google ไม่อัพเดทค่า PR นานแล้ว ดังนั้นสนใจที่ค่า PA และ DA กันดีกว่า

หนังจากที่กด Search แล้วระบบจะแสดงผลคะแนนเกี่ยวกับค่า DA และ PA ขึ้นมา

Google ไม่อัพเดทค่า PR นานแล้ว ดังนั้นสนใจที่ค่า PA และ DA กันดีกว่า

เพียงแค่นี้ก็สามารถดูค่าต่างๆ ที่แสดงถึงคุณภาพของเว็บไซต์ได้แล้ว

* อย่าลืมว่าค่า DA และ PA นั้นไม่ได้มีการกำหนดมาจาก Google โดยตรง ดังนั้นปัจจัยในการทำ SEO ให้ได้อันดับดีๆนั้น ก็คงไม่ได้แค่พิจารณาเฉพาะค่า DA, PA แค่นั้น หากแต่มีปัจจัยอีกเป็นร้อยๆปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนลำดับบนผลการค้นหา เช่น คุณภาพของหน้านั้นๆกับคำค้นหา, อายุเว็บไซต์, หมวดหมู่เว็บไซต์กับคำค้นหา ฯลฯ

 

ที่มา seomodify.com
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป