WORKSHOP การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ด้วย CSS

WORKSHOP การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ด้วย CSS

โครงสร้างเว็บที่ออกแบบด้วย CSS

ส่วนที่ 1. (Header) หัวของเว็บ ตรงส่วนนี้เราจะให้แสดงในส่วนของโลโก้หรือแสดงรูปภาพของเว็บไซต์เราเป็นส่วนใหญ่

ส่วนที่ 2. (Navigation ของเว็บไซต์) ส่วนนี้จะเป็นการแสดงลิงค์ไปยังหน้าต่างของเว็บไซต์

ส่วนที่ 3. (Contact and Sidebar) ส่วนนี้จะแสดงเนื้อหารายละเอียดข้อมูลต่างและรูปภาพประกอบหรือลิงก์โฆษณาต่างๆ  

ส่วนที่ 4. (Footer) จะเป็นการแสดงการเชื่อมต่อไปยังลิงก์หน้าหลักของเว็บ


/* *|CURSOR_MARCADOR|* */

ดาวน์โหลด E-Book : TNMBS AcademyComments