มี www กับไม่มี www ต่างกันอย่างไร

การตั้งค่าให้เว็บไซต์แสดงแบบ มี www หรือ ไม่มี www ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้วิธี 301 Redirect จะเรียกว่า WWW Resolve
WWW Resolve สำคัญหรือไม่ต่อการทำ SEO
การที่จะตั้งให้เว็บไซต์แสดงแบบ มี www หรือ ไม่มี www ไม่ได้สำคัญกับการทำ SEO แต่สิ่งที่สำคัญ และส่งผลต่อการขึ้นอันดับ SEO คือ Duplicate Content หากเว็บไซต์เกิดการ Duplicate Content ก็เป็นไปได้ยากที่จะขึ้นอันดับ

มี www หรือ ไม่มี www แตกต่างกันอย่างไร
ในการค้นหาเว็บไซต์ หากใส่ www เอาไว้ข้างหน้าก็จะแสดงเว็บไซต์แบบมี www หากไม่ได้ใส่ก็จะแสดงแบบไม่มี www และไม่ว่าจะมี www หรือ ไม่มี www ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ก็ไม่ได้แตกต่างกัน

■ตัวอย่างกรณีที่ไม่ได้ตั้งค่า WWW Resolve
ในกรณีนี้ เมื่อผู้ค้นหาค้นหาเว็บไซต์แบบมี www หรือไม่มี www ก็จะสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ทั้งสองที่ โดยที่จะแสดงหน้าเว็บไซต์ที่เหมือนกันทั้งคู่ ดูรูปตัวอย่างการไม่ตั้งค่า WWW Resolve ด้านล่าง

จากรูปจะเห็นว่าการไม่ตั้ง WWW Resolve จะทำให้แสดงเว็บไซต์ที่เหมือนกันทุกประการ ต่างกันแค่ URL ที่แสดงเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้ Google จะมองว่า มี 2 เว็บไซต์นี้เกิด Duplicate Content คือ ที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ และนอกจากนนี้ Duplicate Content ยังส่งผลเสียต่อการขึ้นอันดับของ SEO อีกด้วย

■ตัวอย่างกรณีที่ตั้งค่า WWW Resolve (h1.co.th)

จากรูปจะเห็นว่าเมื่อผู้ค้นหา ค้นหาแบบมี www เข้ามา เว็บไซต์จะ Redirect ไปที่ h1.co.th อัตโนมัติ
ถ้ามาที่ไม่มี www ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คนที่มาที่มี www ก็ redirect ไปที่ ไม่มี www
ซึ่งมาทางไหนก็ถึงที่ ไม่มี www ที่ (URL) เดียว

ข้อดีของการตั้ง WWW Resolve
1.ป้องกันการเกิด Duplicate Content
2.สามารถเก็บสถิติได้ง่าย
3.Google Index ข้อมูลได้ถูกต้อง
4.ไม่ว่าผู้ค้นหาจะค้นหาแบบมี www หรือ ไม่มี www เว็บไซต์ก็จะ Redirect ไปตามที่เจ้าของเว็บไซต์ตั้งเอาไว้

ข้อเสียของการไม่ตั้ง WWW Resolve
1.เกิด Duplicate Content ถึงแม้ว่า เนื้อหานั้นๆ จะเป็นเนื้อหาที่เจ้าของเว็บเขียนเอง แต่ Google ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ซ้ำกัน
2.ไม่สามารถเก็บสถิติที่แท้จริงได้ เช่น กรณีที่คุณมีเว็บไซต์และไม่ได้ตั้ง WWW Resolve ดังนั้นผู้ ค้นหาสามารถเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณได้แบบมี มี www หรือ ไม่มี www ซึ่งคุณอาจจะไม่ทราบว่า ลูกค้าเข้ามาหาคุณจากเว็บไซต์ไหนบ้าง ทำให้ไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริง
3.เสียโอกาส SEO เรื่อง Backlink เช่น ทำ Backlink ให้ลิงก์ไปที่มี www แต่ Google กลับ Index ข้อมูลในเว็บทที่ไม่มี www ดังนั้น Backlink ที่ทำไปก็เหมือนเสียเวลาเปล่า

หลายๆ คนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า ในเมื่อการตั้ง WWW Resolve ให้มี www หรือ ไม่มี www ก็ได้
แล้วควรเลือกตั้งแบบไหนดีกว่ากัน
เนื่องจากว่า มี www หรือ ไม่มี www ไม่มีผลต่อการทำ SEO อยู่แล้ว จึงสามารถตั้งแบบไหนก็ได้ตามความเห็นเหมาะสมของเข้าของเว็บไซต์ ในกรณีที่เพิ่งเริ่มสร้างเว็บไซต์ใหม่ ก็สามารถตั้ง WW Resolve ให้ มี www หรือ ไม่มี www ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการได้เลย แต่สำหรับท่านที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว และอยากจะตั้ง WWW Resolve เราจะเช็คว่า ณ ตอนนั้น Google Index ข้อมูลเว็บไซต์แบบมี www หรือ ไม่มี www มากกว่ากัน และแนะนำให้ตั้ง Redirect ไปยังเว็บไซต์ที่ Google Index ข้อมูลมากที่สุด

ในเมื่อการตั้ง WWW Resolve มีข้อดีมากมาย และไม่ได้เสียเวลา หรือว่ายากเย็นแต่อย่างใด
ดังนั้นก็ควรที่จะตั้งเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิด Duplicate Content ที่จะไม่เกิดปัญหาต่อการขึ้นดับดับของ SEO ตามมา

 

แหล่งที่มา : http://h1.co.th/

 
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป