ความรัก ... ที่ "มั่นคง"

ความรัก ... ที่ "มั่นคง"
คือการ "ซื่อตรง" แก่กันและกัน
ความรัก ... ที่ "เพิ่มขึ้น" ทุกวัน
คือการ "ใส่ใจกัน" ไม่ให้น้อยลง
#เพจเท
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป

โพสต์ล่าสุด

ความรัก ... ที่

ความรัก ... ที่ "มั่นคง"

3 ข้อคิดชีวิตกระตุกความคิดจาก Tony Robbins

3 ข้อคิดชีวิตกระตุกความคิดจาก Tony Robbins

Google Trends คืออะไร

Google Trends คืออะไร

Exclusive