การ "ทำชีวิตเราให้ดี"

การ "ทำชีวิตเราให้ดี"
คือ "วิธีแก้แค้น" ที่ดีที่สุด

-ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร-

#Khunkhao #HaZara


/* *|CURSOR_MARCADOR|* */

ดาวน์โหลด E-Book : TNMBS AcademyComments

Exclusive