หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี "เงิน"

หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี "เงิน" 
วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด
หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ "หน้าตา" ดี
วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด
แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น "คนดี"
ตราบใดที่คุณยังมีความดี คุณก็จะ "มีคุณค่า" ได้
ตลอดไป...

-ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร- , HazaraThailand

#Khunkhao #HaZara


Comments

custom gifts - corporate

Exclusive