Tag แท็ก คืออะไร คือ Tag คำสั้นๆ ที่ใช้บ่งบอกว่าเนื้อหาในเว็บไซต์

Tag แท็ก คืออะไร

Tag แท็ก คือ คำสั้นๆ ที่ใช้บ่งบอกว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรานั้นกำลังพูดถึงเรื่องอะไร รวมไปถึงเรื่องที่ใกล้เคียงกับเนื้อหาทั้งในบทความ หรือตัวของสินค้า เป็นลักษณะของคำที่ใช้ในการค้นหา keyword เเละเมื่อเรามีการใส่แท็กในเนื้อหาเเล้วทำการคลิก Link (ลิ้งก์) ก็จะแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นๆ เป็น การจัดหมวดหมู่ของบทความที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กัน เปรียบเสหมือน การเเบ่งประเภทของ Content ได้อีกด้วย

     การติด แท็ก ควรใส่แท็กให้ถูกต้อง มีความหมาย และเป็นที่นิยม อะไรที่ใกล้เคียงกับหรือมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของเรา เช่น หากเรากำลังพูดถึงเรื่องเว็บไซต์สำเร็จรูป เราสามารถติด แท็ก ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ , จูมล่า, เว็บบอร์ด, เวิร์ดเพรส เป็นต้น

       ระบบแท็ก ไม่เพียงเเต่จะใช้งานในระบบเว็บไซต์เท่านั้น เเต่ยังมีการพัฒนาใช้ในระบบ ERP (อีอาร์พี) หรือ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ก็สามรถติดแท็กได้ด้วยเหมือนกัน กรณีอย่างเช่น ระบบ OpenERP (โอเพ้นอีอาร์พี) หรือ Odoo9(โอดูเก้า) เองการใส่แท็กของระบบจะเป็นการใส่แท็กกับสินค้า โดยสามารถกำหนดชื่อแท็กได้เอง หรือ ส่วนของลูกค้า หรือ Customer(คัสโตเมอร์) เราสามาถติดแท็กเพื่อเเบ่งประเภทของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสามรถ Filter (ฟิลเตอร์) หรือ ค้นหากลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกันได้ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก

 

ภาพประกอบจาก : www.commons.wikimedia.org ,https://mindphp.com/
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป