Affiliate Marketing คืออะไรและมีใครเกี่ยวข้องบ้าง?

Affiliate Marketing คือการที่เราได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการที่เรานำสินค้า/บริการผู้อื่นไปโปรโมท คุณเจอสินค้า/บริการที่ชอบแล้วต่อมาเอาไปโปรโมทให้ผู้อื่น สุดท้ายคุณจะได้ส่วนนึงของกำไรต่อทุกการซื้อขายที่คุณทำให้เกิดขึ้น

ทั้งนี้ Affiliate Marketing จะมีทั้งหมด 4 ฝ่ายที่เข้าร่วมด้วย

1. Advertiser (หรือ Merchant) – ผู้ที่ขายสินค้า/บริการออนไลน์ซึ่งรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆเช่น THEOUTLET24 จนถึงบุคคลทั่วไปเช่น นาย ก ที่ขายเสื้อผ้าที่เค้าทำเองออนไลน์

2. Publisher (หรือ Affiliate) – บุคคลหรือบริษัทที่มีเว็บไซต์หรือพื้นที่ออนไลน์ หน้าที่คือโปรโมทหรือให้ข้อมูลสินค้า/บริการผ่านช่องทางนั้นให้ผู้ใช้งานตัดสินใจซื้อ เช่น เขียนบทความโปรโมตบนเว็บเป็นต้น

3. User (หรือ Consumer) – ผู้ใช้งานที่เห็นโฆษณาของ Advertiser ผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ของ Publisher หรือผู้บริโภคนั่นเอง

4. Affiliate Provider (หรือ Affiliate Network) – คนกลางที่เชื่อม Advertiser และ Publisher เข้าด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย อาทิ การชำระเงินและการส่งข่าวสาร

 ถ้าใครอยากทราบประโยชน์ของการทำ Affiliate Marketing สามารถอ่านบทความได้ที่นี่เลย 

ที่มา https://affiliate.acommerce.asia/th/blogs/what-is-affiliate-marketing-2/
Comments

ขายบ้านรายได้ดี ทำงานที่ไหนก็ได้ รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น | ระเบียงขาว

สายช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายช้อป

Exclusive