WORKSHOP ขั้นตอนการติดตั้ง Laravel Framework

thai laravel 5 migrations & seeding

บทวความนี้ จะกล่าวถึงเรื่องการติดตั้ง Laravel 5 ครั้งนี้จะขออธิบายด้วยภาพ แล้วกัน ซึ่งก่อนที่เราจะทำการติดตั้ง เราควรรู้ก่อนว่า สิ่งที่ระบบต้องการมีอะไรบ้าง

สิ่งที่ Laravel ร้องขอ เพื่อทำการติดตั้ง จะเป็นดังนี้ครับ

  • PHP >= 5.4
  • Mcrypt PHP Extension
  • OpenSSL PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension

และต้องทำการติดตั้ง Composer ก่อน โดยสามารถดูวิธีการติดตั้งได้จาก บทความ
การติดตั้ง Composer Step by Step ครับ

เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง Laravel กันเลยดีกว่า

– อันดับแรก ให้ทำการเปิด Command line เพื่อทำการติดตั้ง Laravel 5 กันครับ

cmd-01

จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง

cmd-02

ให้ทำการพิมพ์คำสั่ง composer global require "laravel/installer=~1.1" จากนั้นกดปุ่ม Enter

cmd-03

หาก Composer ยังไม่ถูกทำการติดตั้ง จะปรากฎตามหน้าจอด้านล่างครับ ให้ท่านทำการดาวน์โหลด Composer มาติดตั้งก่อน โดยวิธีการติดตั้ง composer ให้ดูได้จาก การติดตั้ง Composer Step by Step ครับ

 

composer-false

แต่หาก Composer ได้ทำการติดตั้งไว้แล้ว command line จะทำการประมวลผล และแสดงหน้าจอตามด้านล่าง ให้ท่านไปยัง Directory ที่ต้องการติดตั้ง Laravel Project ยกตัวอย่างเช่น  D:\xampp\htdocs ก็ให้ทำตามขั้นตอนในรูปภาพ คือ พิมพ์ D: จากนั้น Enter แล้วเข้าสู่ Directory ที่ต้องการ โดยทำการพิมพ์ cd xampp/htdocs จากนั้นกดปุ่ม Enter

cmd-04 

cmd-05

 cmd-06

เมื่อเข้าในยัง Directory ที่ท่านต้องการทำการติดตั้งแล้ว ให้ทำการพิมพ์คำสั่ง
composer create-project laravel/laravel {directory} “~5.0.0” –prefer-dist
จากนั้นกดปุ่ม Enter ขั้นตอนนี้จะใช้เวลา ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ที่ความเร็วของ Internet ของท่านครับ เพราะเมื่อท่านทำการกดปุ่ม Enter ระบบจะทำการ Download และทำการติดตั้ง Laravel มายัง Directory ที่ท่านทำการเลือกไว้

install-laravel-5.0

 

 

วิธีแก้คือ ให้เราใส่ เวอร์ชั่นของ laravel แทรกเข้าไปด้วย จากเดิม 

composer create-project laravel/laravel laravel5 ---dist

ก็ให้แก้เป็น composer create-project laravel/laravel {directory} "~5.0.0" --prefer-dist

แล้วกด Enter จากนั้นก็รอจน ระบบขึ้น ค่า Directory ที่ท่านทำงานอยู่ D:\xampp\htdocs 

cmd-09

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ท่านสามารถกดปิด หน้าจอนี้ไปได้เลย จากนั้นให้ทำการทดสอบ เปิด Browser ขึ้นมา ทดสอบเปิดหน้าเพจ คือ http://localhost/project-name/public หากติดตั้งสำเร็จ จะปรากฎดังรูปด้านล่างครับ

laravel-install-success

 

ที่มา : www.saimok.com

 


/* *|CURSOR_MARCADOR|* */

ดาวน์โหลด E-Book : TNMBS AcademyComments

Exclusive