Ionic Read

รู้จักกับ ionic framework

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid คือเราสามารถพัฒนาแอปครั้งเดียวแล้วรันได้หลาย Platform เช่น Android , iOS ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน