1.แพ็คเกจ ทำเว็บด้วย Wordpress

มากกว่า 30% ของเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตใช้ Wordpress ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ปรับแต่งส่วนต่างๆได้สะดวก

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บ Company Profile

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บ Blog/Post

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บ E-commerce

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บ Sale Page หน้าเดียว

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บ Sale Page + E-commerce

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บธุรกิจอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร ระบบจองโต๊ะ , อหังสาริมทรัพย์ อื่นๆ

หมายเหตุ : แนะนำเลือกเว็บโฮสติ่ง + จองชื่อโดแมน

2.แพ็คเกจ ทำ Web application

รับเขียนโปแกรมตามความต้องการ

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บ Company Profile

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บ Blog/Post

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บ E-commerce / Sale Page

 • แพ็คเกจ กลุ่มเว็บ อื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

หมายเหตุ : แนะนำเลือกเว็บโฮสติ่ง + จองชื่อโดแมน

3.รับเขียนโปรแกรม สำหรับ Mobile application

ใช้ Flutter พัฒนา Mobile application

 • แพ็คเกจ เขียนเชื่อมต่อ Api กับ UI Desing ส่วนของ Mobile application

 • แพ็คเกจ เขียนเพิ่มส่วนของ Api (Codeigniter 3 Restful API ) + เขียนเชื่อมต่อ Api กับ UI Desing ส่วนของ Mobile application

 • แพ็คเกจ ออกแบบ Database + เขียนเพิ่มส่วนของ Api (Codeigniter 3 Restful API ) + เขียนเชื่อมต่อ Api กับ Ui Desing ส่วนของ Mobile application

 • แพ็คเกจ ออกแบบ UI Design + ออกแบบ Database + เขียนเพิ่มส่วนของ Api (Codeigniter 3 Restful API ) + เขียนเชื่อมต่อ Api กับ Ui Desing ส่วนของ Mobile application

4.รับตรวจสอบและทำเว็บให้รองรับ SEO (Search Engine Optimization)

การทำให้เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับต้นๆ โดยการปรับแต่งเว็บไซต์และการเพิ่มลิงค์ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์

 • แพ็คเกจ กลุ่มกำลังจะทำเว็บไซต์

 • แพ็คเกจ กลุ่มมีเว็บไซต์แล้ว แต่ยังไม่ได้พัฒนาส่วนของ SEO

 • แพ็คเกจ กลุ่มมีเว็บไซต์แล้ว และได้พัฒนาส่วนของ SEO ได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องการให้ดีขึ้น

5.ปรับงาน Re website

ต้องการปรับเว็บไซต์ ปรับระบบ ให้ทันสมัย

 • คุยรายละเอียดความเป็นมาของเว็บไซต์ เพื่อหาแนวทางปรับ

 • แนะนำวิธี และเครื่องมือสำหรับ Re web และภาษาโปรแกรมสำหรับเขียนเว็บ

 • สรุปงบประมาณในการทำเว็บ

6.ปรับงาน แก้งาน

รับแก้งาน แก้ Bug เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

 • แจ้งรายละเอียดงานตาม Modules

 • สรุปงบประมาณในแต่ละ Modules

7.คอร์สสอนใช้งาน Wordpress

ต้องการทำเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

 • แนะนำเลือกเว็บโฮสติ่ง + จองชื่อโดแมน

 • Install wordpress + plugin + เลือก Themes

 • ปรับแต่ง Page ด้วย elementor pro